Accessibility Tools

 • Το έργο ευθυγραμμίζεται πλήρως με την προτεραιότητα της ένταξης, καθώς στόχος του είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ενεργού συμμετοχής των γυναικών που έχουν προσδιοριστεί ως στόχοι στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το πιο ισχυρό εργαλείο κοινωνικής ένταξης στην κοινωνία και την κοινότητα είναι η γλώσσα. Η καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μαθαίνουμε και του τρόπου με τον οποίο ρυθμίζουμε τα συναισθήματά μας μέσω της γλώσσας είναι πολύ σημαντική όταν μαθαίνουμε μια δεύτερη γλώσσα.

  Τα τεχνολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο XRwomen (π.χ. Oculus) προσφέρουν τη δυνατότητα προσομοίωσης επικοινωνιακών καταστάσεων και χειρισμού συναισθημάτων μέσω της χρήσης της γλώσσας. Η χρήση των τεχνολογικών εργαλείων XR έχει ως στόχο να προσφέρει εμπειρίες ενός εντελώς εικονικού κόσμου (VR), μια κοντινή εμπειρία της πραγματικότητας (AR) και μια συνδυασμένη εμπειρία VR και πραγματικότητας (MR). Αυτά τα εργαλεία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για να προσφέρουν εκπαίδευση αναδεικνύοντας τον χρήστη στο συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο και προσφέροντας τη δυνατότητα να επικοινωνεί, να επαναδιατυπώνει, να διορθώνει και να μαθαίνει μέσα από την όλη εμπειρία.

 • Οι τρεις ειδικοί στόχοι συνδέονται άμεσα με τις προτεραιότητες του έργου και συμβάλλουν στους τομείς της ένταξης, της προώθησης της ισότητας και της μη διάκρισης, της πρόληψης του ρατσισμού και των διακρίσεων, της υποδοχής και της ένταξης των προσφύγων και των μεταναστών.

  Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι οι εξής:

  • Προώθηση της εκμάθησης γλωσσών για την επικοινωνία μέσω εργαλείων XR για την ένταξη, την εμπλοκή των πολιτών και τη συμμετοχή και υποστήριξη των εκπαιδευτών ενηλίκων/καθηγητών γλωσσών στη βελτίωση των διδακτικών τους πρακτικών

  • Δημιουργία μονοπατιών αναβάθμισης και βελτίωση της προσβασιμότητας στην εκπαίδευση για τις γυναίκες πρόσφυγες και τις γυναίκες με λιγότερες ευκαιρίες

  • Ενδυνάμωση των γυναικών προσφύγων και των γυναικών με λιγότερες ευκαιρίες μέσω της εκπαίδευσης και της χρήσης καινοτόμων τεχνολογικών εργαλείων

 • Πακέτο εργασίας 1 – Διαχείριση έργου: Το πακέτο εργασίας 1 θα περιλαμβάνει τη συνολική διαχείριση και το συντονισμό του έργου, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής διαχείρισης.

  Πακέτο εργασίας 2 – Εργαλειοθήκη για την ενσωμάτωση των ΧΡ στην εκμάθηση γλωσσών: Αυτό το Πακέτο Εργασίας θα αναφέρεται στον πρώτο γενικό στόχο της προώθησης της εκμάθησης γλωσσών για την ενδυνάμωση των γυναικών προσφύγων και των γυναικών με λιγότερες ευκαιρίες μέσω εργαλείων, εφαρμογών και μεθοδολογιών XR.

  Πακέτο εργασίας 3 – Εκπαιδευτικό υλικό & διαδικτυακός χώρος μάθησης: Αυτό το πακέτο εργασίας στοχεύει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμου ποιοτικού παιδαγωγικού υλικού και πόρων μέσω ενοτήτων, για την προώθηση της εκμάθησης γλωσσών σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές καταστάσεις.

  Πακέτο εργασίας 4 – Διάδοση και βιωσιμότητα: Αυτό το Πακέτο Εργασίας αναφέρεται στην ανάπτυξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην κοινοποίηση των παραδοτέων του έργου για αυξημένη συμμετοχή, αξιοποίηση και διαρκή χρήση.

 • Για τον συλλογικό σχεδιασμό της μεθοδολογίας XRwomen θα διεξαχθεί λεπτομερής έρευνα γραφείου σε κάθε χώρα εταίρο. Η έρευνα γραφείου θα δώσει έμφαση στην τρέχουσα κατάσταση σε κάθε χώρα όσον αφορά τη χρήση του XR στη γλωσσική εκπαίδευση, τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους διδασκαλίας και τις προσεγγίσεις. Επιπλέον, θα διεξαχθούν τεχνικές έρευνας πεδίου. 

  Κατά τη διάρκεια του έργου θα ολοκληρωθεί επίσης μια συλλογή βέλτιστων πρακτικών, εργαλείων και εφαρμογών XR από τις χώρες εταίρους που θα εστιάζουν στην αποτελεσματική χρήση του XR σε πραγματικά περιβάλλοντα γλωσσικής εκπαίδευσης.

  Επιπλέον, θα αναπτυχθούν σχέδια μαθημάτων και θα παρασχεθεί κατάλογος εργαλείων και εφαρμογών XR. Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για κάθε εργαλείο/εφαρμογή σχετικά με το πώς οι επαγγελματίες θα μπορούσαν να τα ενσωματώσουν στη διδασκαλία τους.

  Επιπλέον, θα δημιουργηθεί μια εργαλειοθήκη που θα περιέχει τις ακόλουθες ενότητες: 1) Μεθοδολογία και πλαίσιο XR, 2) Αποτελέσματα της έρευνας γραφείου και πεδίου σε κάθε χώρα εταίρο, 3) Βέλτιστες πρακτικές, 4) Σχέδια μαθημάτων, 5) Εργαλεία και εφαρμογές XR, 6) Ειδικές κατευθυντήριες γραμμές για καθηγητές/ερευνητές/εκπαιδευτές ξένων γλωσσών, 7) Συμπεράσματα και συστάσεις.