Ułatwienia dostępu

 • Uniwersytet Egejski (UAegean) został założony w 1984 r. w celu wprowadzenia nowego podejścia do szkolnictwa wyższego w Grecji i na świecie oraz promowania rozwoju regionalnego. Położony na 6 malowniczych wyspach Archipelagu Egejskiego, UAegean oferuje unikalne środowisko naturalne, kulturowe i ludzkie dla nowoczesnych studiów w starożytnej kolebce wiedzy. Uniwersytet liczy ponad 16 000 studentów studiów licencjackich, ponad 2 100 studentów studiów podyplomowych, ponad 350 pracowników dydaktycznych i ponad 250 pracowników administracyjnych. W ciągu niespełna trzydziestu lat UAegean przekształcił się w międzynarodowy uniwersytet zorientowany na badania, oferujący 18 programów licencjackich (BA lub BSc) i 40 programów podyplomowych (MA lub MSc) w nowoczesnych interdyscyplinarnych obszarach tematycznych.

 • SEMwell and Motion Digital jest spółką zarejestrowaną w Czechach od 2019 roku. Chcemy stać się jedną z wiodących firm w dziedzinie technologii, młodzieży i edukacji w Czechach i Unii Europejskiej. Naszą misją jest wzbogacanie życia ludzi w zrównoważonym środowisku poprzez technologię, wykładniczy wzrost i rozwój człowieka. Naszym głównym celem jest umożliwienie osobom uczącym się przez całe życie przejęcie kontroli nad swoim życiem i wprowadzenie zmian systemowych, które poprawią jakość życia.

  Naszą wizją jest osiągnięcie wykładniczego wzrostu w rozwoju człowieka poprzez wykorzystanie technologii i innowacji cyfrowych. Wierzymy, że możemy odegrać dużą rolę w umożliwianiu i wzmacnianiu innowatorów, aby stworzyć możliwości osiągnięcia tego celu w zrównoważonym ekosystemie.

  Współpracujemy z innymi organizacjami i instytucjami edukacyjnymi w Europie o podobnej wizji. Pracujemy razem nad międzynarodowymi projektami finansowanymi przez Erasmus+. Naszym celem jest wspieranie organizacji, społeczeństwa obywatelskiego, osób pracujących z młodzieżą i klubów młodzieżowych w aktywnym rzecznictwie w ich lokalnych społecznościach. Nasze obszary specjalizacji obejmują

  • Dobre samopoczucie i uważność
  • Uczenie się społeczno-emocjonalne
  • Sprawiedliwość społeczna – zwalczanie stygmatyzacji i uprzedzeń społecznych.

  Obecnie zatrudniamy czterech pracowników, którzy są koordynatorami projektów, a także ekspertami w dziedzinie pracy z młodzieżą, dobrego samopoczucia, odporności, uważności i uczenia się społeczno-emocjonalnego. Ściśle współpracujemy również z lokalnymi ekspertami zewnętrznymi w dziedzinie psychologii, edukacji, pracy socjalnej i edukacji cyfrowej.

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (AHE) jest akredytowaną instytucją szkolnictwa wyższego, która oprócz tradycyjnych programów uniwersyteckich (licencjat, magister, doktorat) oferuje również studia podyplomowe i kursy dla różnych grup docelowych, w tym dorosłych bezrobotnych poszukujących pracy, migrantów, młodzieży defaworyzowanej, bezrobotnej młodzieży, studentów, osób niepełnosprawnych, seniorów, nauczycieli, trenerów, osób różnych zawodów. AHE posiada 23 wydziały i oferuje szeroki wybór przedmiotów, ponad 100 kursów, w tym 5 w języku angielskim. Programy kursów są stale aktualizowane zgodnie z wymaganiami rynku. Nasza kadra obejmuje około 200 stałych pracowników: naukowców, nauczycieli, trenerów, personel pomocniczy (personel finansowy, administracyjny, techniczny), specjalistów i ekspertów z różnych dziedzin. Uczelnia koncentruje się na badaniach edukacyjnych, innowacyjnych metodach nauczania i e-learningu. AHE to uczelnia nowoczesnych technologii, posiadająca profesjonalnie wyposażone wydawnictwo, współpracująca ze studiem telewizyjnym, inkubatorem technologicznym, kliniką i drukarnią, a także największą – wśród szkół niepublicznych w regionie – bibliotekę z wolnym dostępem.

 • CARDET jest wiodącym ośrodkiem badawczo-rozwojowym w regionie Morza Śródziemnego, posiadającym globalną wiedzę specjalistyczną w zakresie edukacji dorosłych, nauki języków obcych, umiejętności cyfrowych, integracji i budowania potencjału. Jako największy niezależny ośrodek non-profit z siedzibą na Cyprze, CARDET jest niezależnie powiązany z uniwersytetami i instytucjami z całego świata, takimi jak Uniwersytet Yale, Uniwersytet w Nikozji i Międzynarodowa Rada Mediów Edukacyjnych. Nasz zespół, we współpracy z EAEA, opracował niedawno strategię uczenia się przez całe życie na lata 2021-2027 dla Cypru, angażując kilka ministerstw, agencji rządowych, partnerów społecznych oraz interesariuszy publicznych i prywatnych.

 • SVEB jest szwajcarską krajową organizacją parasolową zajmującą się kształceniem dorosłych i działa jako stowarzyszenie zawodowe i grupa interesów. Jesteśmy reprezentowani przez biura we wszystkich trzech regionach językowych. Ponadto zarządzamy również krajowym i jesteśmy odpowiedzialni za eduQua, krajowy znak jakości dla dostawców usług kształcenia dorosłych. dla dostawców usług kształcenia dorosłych. Nasze biura we włosko- i francuskojęzycznej Szwajcarii są aktywnie wspierane przez sieci regionalne.